• Оптика МИО

  • 8 800 775 55 54 доб.73-45

  • г.Димитровград, ТЦ "АРБАТ", ул.Ленина, д. д.23а

 • 
 • Оптика

  • 8 (84235) 41944

 • 
 • Оптика

  • (84235) 2-66-64

  • г.Димитровград, ул. Куйбышева, д. 213

 • 
 • Сфера

  • (84235) 3-17-10

  • г.Димитровград, ул. Терешковой, д. 1

 • 
 • Точка зрения

  • 8 902 5885842

  • г.Димитровград, ул. Московская, д. 60 А

 • 
 • Точка зрения

  • 8 902 5825697

  • г.Димитровград, ул. Ленина, д. 35 Б

 • 
 • Точка зрения

  • 8 (84235) 91066

  • г.Димитровград, пр-кт Автостроителей, д. 74